Výkop a jak to bude dál

20.03.2016 22:11

Fotbal má sice ještě formálně zimní přestávku, která finišuje, ale klub už dávno funguje. Už v lednu začala pozvolna zimní příprava. A to jak pro hráče, tak i pro výbor. První akcí byl už tradičně ples fotbalistů, ale jeho organizace a konání probíhá jaksi paralelně vedle běžných provozních činností. Start sezony potřebuje množství příprav, nejzákladnější jsou zabezpečit hráčský kádr, vyřešit formální náležitosti kolem registrace hráčů, připravit hrací plochu atd. Rok 2016 je ještě specifický dvěma událostmi. První je konání valné hromady (2. dubna) – vedle standartních položek programu, které hodnotí uplynulý rok a nastiňují směr dalšího fungování klubu, nás čeká vyřešení změn souvisejících se změnou zákona o neziskových organizacích. Druhou významnou událostí  je letošní 70. výročí založení   klubu, oslavy se budou konat na konci června  a přípravy už pomalu začínají. Základem činnosti výboru je zabezpečení účasti jednotlivých týmů v soutěžích FAČR, vedle toho výbor vyvíjí snahu o udržování, a pokud možno zvelebování, sportovního areálu.   

 

Zpět